Verzoek om inzage

 

 

ELENA

Wanneer uw gegevens in één van de databases voorkomen, kunt u geweigerd worden door een bedrijf dat bij ons is aangesloten. Deze meldingen kunnen betrekking hebben op een registratie in één van de aangesloten databases dubieuze huurders of een registratie in één van de databases waaruit een kredietcontrolerapport wordt samengesteld.

Personen die bij ons in (één van ) de databases staan geregistreerd, kunnen door hun verleden negatief beoordeeld worden over bijvoorbeeld hun kredietwaardigheid. De Wet Bescherming Persoonsgegevens kent u twee rechten toe die in het verlengde van inzage liggen; correctie, verzet en verwijdering.

 

 

Correctie van uw gegevens
Correctie houdt in dat u ons concreet om door u voorgestelde wijzigingen kunt vragen wanneer de verwerkte gegevens feitelijk onjuist zijn of wanneer ze – gezien ons doel – onvolledig of niet ter zake dienend zijn, danwel als ze anderszins in strijd met enige wet worden verwerkt. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen uw registratie (in verzet gaan), indien u hiertoe persoonlijke omstandigheden kunt aanvoeren.

 

Reden van registratie

Een huurder kan worden geregistreerd indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. Diefstal/verduistering van de huurauto door de huurder;
 2. Het plegen van strafbare feiten met de huurauto waarvan aangifte wordt gedaan (diefstal, smokkel, etc.);
 3. Buitengebruikstelling van de huurauto;
 4. Het niet betalen van openstaande rekeningen voor een bedrag hoger dan € 50 of het bedrag verschuldigd per dag voor de betreffende huurauto wegens o.a. een niet-betaalde opgelopen bekeuring, niet-betalen van de huursom, niet-betalen van reparatiekosten;
 5. Openstaande boetes bij het CJIB;
 6. Opzettelijk (WA-)schade toebrengen aan de huurauto;
 7. Het meer dan 48 uur te laat terugbrengen van de huurauto zonder dat daarvoor door de autohuurder een aannemelijke oorzaak gebaseerd op overmacht wordt aangedragen;
 8. De huurauto bevindt zich op het afgesproken moment van inleveren verder dan 400 km van de plaats waar de auto ingeleverd moet worden en de betreffende autoverhuurder verkeert in de gerechtvaardigde veronderstelling dat dit niet te wijten is aan overmacht van de autohuurder;
 9. Buitensporig gewelddadig gedrag jegens medewerkers van bij BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 10. Buitensporig gewelddadig gedrag resulterend in schade hoger dan € 50 aan bedrijfspand of bedrijfsmiddelen van bij BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 11. Het opgeven van een valse identiteit;
 12. Het opgeven van een vals adres waardoor de autohuurder niet traceerbaar is.

 

* voertuig: huurvoertuig of voertuig dat voor een proefrit wordt meegegeven.
* huur kan zowel tegen betaling als om niet geschieden.

 

Bovenstaande gedragingen en/of omstandigheden genoemd onder 5, 9 , 10, 11 en 12 kunnen niet alleen van toepassing zijn op huurders/proefritmakers van voertuigen van leden van BOVAG, maar ook op potentiële huurders/proefritmakers.

 

 

Protocol ELENA

Het protocol ELENA kunt u hier downloaden

 

 

Verzoek om inzage

Wilt u meer informatie over uw registratie of bezwaar maken ? Klik dan hieronder op de button 'Verzoek tot inzage ten behoeve van een bedrijf' of 'Verzoek tot inzage ten behoeve van een persoon'. Met dit formulier geeft u aan geïnformeerd te willen worden over de gegevens die over u zijn verstrekt.

Verklaar hierbij dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en voeg een afbeelding van uw identiteitsbewijs toe. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat wij uw bezwaarschrift alleen in behandeling kunnen nemen wanneer u een afbeelding van een geldig identiteitsbewijs (vanwege art. 12.1 AVG) heeft bijgevoegd, waarbij wij u adviseren uw burgerservicenummer en pasfoto af te schermen en de afbeelding te markeren als “kopie”

 

 

Contact

Voor vragen en/of een nadere toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met BOVAG Bemiddeling op
telefoonnummer 0900 - 26 92 268.

Klik op een van de onderstaande buttons.