Verzoek om inzage

 

 

ELENA

Wanneer uw gegevens in het ELENA Waarschuwingssysteem voorkomen, kunt u geweigerd worden door een bedrijf dat bij ons is aangesloten. U heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verschillende rechten. Zo kunt u verzoeken om inzage in uw gegevens die in ELENA staan vermeld, verzoeken om correctie van uw gegevens die in ELENA staan vermeld en bezwaar maken tegen het feit dat uw gegevens in ELENA staan vermeld.

 

Correctie van uw gegevens

Correctie houdt in dat u ons concreet om door u voorgestelde wijzigingen kunt vragen wanneer de verwerkte gegevens feitelijk onjuist zijn of wanneer ze – gezien ons doel – onvolledig of niet ter zake dienend zijn, danwel als ze anderszins in strijd met enige wet worden verwerkt.

 

Reden van registratie

Een huurder kan worden geregistreerd indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 1. Diefstal/verduistering van de huurauto door de huurder;
 2. Het plegen van strafbare feiten met de huurauto waarvan aangifte wordt gedaan (diefstal, smokkel, etc.);
 3. Buitengebruikstelling van de huurauto;
 4. Het niet betalen van openstaande rekeningen voor een bedrag hoger dan € 50 of het bedrag verschuldigd per dag voor de betreffende huurauto wegens o.a. een niet-betaalde opgelopen bekeuring, niet-betalen van de huursom, niet-betalen van reparatiekosten;
 5. Opzettelijk (WA-)schade toebrengen aan het voertuig;
 6. Het meer dan 48 uur te laat terugbrengen van de huurauto zonder dat daarvoor door de autohuurder een aannemelijke oorzaak gebaseerd op overmacht wordt aangedragen;
 7. De huurauto bevindt zich op het afgesproken moment van inleveren verder dan 400 km van de plaats waar de auto ingeleverd moet worden en de betreffende autoverhuurder verkeert in de gerechtvaardigde veronderstelling dat dit niet te wijten is aan overmacht van de autohuurder;
 8. Buitensporig gewelddadig gedrag jegens medewerkers van bij BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 9. Buitensporig gewelddadig gedrag resulterend in schade hoger dan € 50 aan bedrijfspand of bedrijfsmiddelen van bij BOVAG aangesloten autoverhuurbedrijven waarvan aangifte bij de politie is gedaan;
 10. Het opgeven van een valse identiteit;
 11. Het opgeven van een vals adres waardoor de autohuurder niet traceerbaar is.

 

* voertuig: huurauto of voertuig dat voor een proefrit wordt meegegeven.
* huur kan zowel tegen betaling als om niet geschieden.

 

Bovenstaande gedragingen en/of omstandigheden genoemd onder 5, 9 , 10 en 11 kunnen niet alleen van toepassing zijn op huurders/proefritmakers van voertuigen van leden van BOVAG, maar ook op potentiële huurders/proefritmakers.

 

 

Protocol ELENA

Het protocol ELENA kunt u hier downloaden

 

 

Verzoek om inzage / bezwaar indienen

Wilt u meer informatie over uw registratie of bezwaar maken? Klik dan hieronder op de button 'Verzoek tot inzage ten behoeve van een bedrijf' of 'Verzoek tot inzage ten behoeve van een persoon'. Met dit formulier geeft u aan geïnformeerd te willen worden over de gegevens die over u zijn verstrekt.
Indien u bezwaar wilt indienen tegen de verwerking van uw gegevens in ELENA, klik dan op een van de onderstaande buttons.

 

Verklaar hierbij dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en voeg een afbeelding van uw identiteitsbewijs toe. Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat wij uw bezwaarschrift alleen in behandeling kunnen nemen wanneer u een afbeelding van een geldig identiteitsbewijs (vanwege art. 12.1 AVG) heeft bijgevoegd, waarbij wij u adviseren uw burgerservicenummer en pasfoto af te schermen en de afbeelding te markeren als “kopie”.

 

 

Contact

Voor vragen en/of een nadere toelichting kunt u telefonisch contact opnemen met BOVAG Bemiddeling op
telefoonnummer 030-6595395.

 

Klik op een van de onderstaande buttons indien u bezwaar wilt indienen tegen de verwerking van uw gegevens in ELENA: