Beroep op AVG-rechten

 

 

Registratie in Elena

Zijn uw persoons-/bedrijfsgegevens geregistreerd in Elena? Dan kunt u gedurende een periode van maximaal vijf jaar geen proefrit meer maken bij of een huurovereenkomst aangaan met een aangesloten BOVAG-bedrijf. Elena is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en wij garanderen u dat wij zorgvuldig omspringen met uw gegevens.

 

Uw rechten volgens de Autoriteit Persoonsgegevens

Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft u nu de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op verwijdering, het recht op kennisgeving inzake rectificatie en verwijdering, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en het recht op bezwaar.

 

Wilt u een beroep doen op uw AVG-rechten zoals hiervoor genoemd? Dat kan via een online formulier. Gebruik daarvoor de rode buttons hieronder. Let op: wij kunnen dit verzoek alleen in behandeling nemen, wanneer u een afbeelding van een geldig identiteitsbewijs (vanwege art. 12.1 AVG) bijvoegt. Wij adviseren u hierbij uw Burgerservicenummer en pasfoto af te schermen en de afbeelding te markeren als ‘kopie’.

 

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met BOVAG Bemiddeling via telefoonnummer (030) 659 53 95.

 

Contact

Bedrijfsnaam: Elena Supportdesk  Download brochure
Postbus: 1100
Postcode: 3980 DC
Plaats: Bunnik
Algemeen telnr.: +31 (0)85 024 05 21
E-mail: support@elena.nl